MONOCOTYLEDONAE 單子葉植物 > SMILACACEAE 菝葜科


Aniketon
Top ↑

Coprosmanthus
Top ↑

Dilax
Top ↑

Heterosmilax
Top ↑

Nemexia
Top ↑

Oligosmilax
Top ↑

Parillax
Top ↑

Pleiosmilax
Top ↑

Pseudosmilax
Top ↑

Sarsaparilla
Top ↑

Smilax
Smilax aberrans Gagnep.
Smilax arisanensis Hayata
Smilax aspera L.
Smilax biflora Sieb. ex Miq.
Smilax biflora Sieb. ex Miq. var. trinervula (Miq.) Hatus. ex T. Koyama
Smilax binzhongluoensis H. Li
Smilax bockii Warb.
Smilax bona-nox L.
Smilax bracteata Presl
Smilax bracteata Presl var. bracteata
Smilax bracteata Prest var. verruculosa (Merr.) T. Koyama
Smilax chapaensis Gagnep.
Smilax china L.
Smilax china L. var. kuru Sakag. ex Yamam.
Smilax china L. var. yanagitai Honda
Smilax corbularia Kunth
Smilax davidiana A. DC.
Smilax discotis Warburg
Smilax discotis Warburg subsp. concolor (Norton) T. Koyama
Smilax elegans Wall. ex Kunth
Smilax elegans Wall. ex Kunth subsp. subrecta Noltie
Smilax elongato-umbellata Hayata
Smilax ferox Wall. ex Kunth
Smilax flavicaulis Rusby
Smilax glabra Roxb.
Smilax glauco-china Warburg
Smilax hayatae T. Koyama
Smilax horridiramula Hayata
Smilax hypoglauca Benth.
Smilax lanceifolia Roxb.
Smilax lanceifolia Roxb. var. elongata (Warb.) F.T. Wang & T. Tang
Smilax lanceifolia Roxb. var. impressinervia (F.T. Wang & T. Tang) T. Koyama
Smilax luei T. Koyama
Smilax lunglingensis F.T. Wang & T. Tang
Smilax megacarpa A. DC.
Smilax megalantha C.H. Wright
Smilax menispermoidea A. DC.
Smilax menispermoidea subsp. randaiensis (Hayata) T. Koyama
Smilax munita S. C. Chen
Smilax myrtillus A. DC.
Smilax myrtillus A. DC. var. dulongensis H. Li
Smilax myrtillus A. DC. var. rigida Noltie
Smilax nantoensis T. Koyama
Smilax nervomarginata Hayata
Smilax nigrescens F. T. Wang & C. L. Tang ex P. Y. Li
Smilax nipponica Miq.
Smilax ocreata A. DC.
Smilax odoratissima Blume
Smilax perfoliata Lour.
Smilax pumila Walter
Smilax riparia A. DC.
Smilax riparia A. DC. var. ussuriensis (Regel) H. Hara & T. Koyama
Smilax rotundifolia L.
Smilax scobinicaulis C.H. Wright
Smilax sebeana Miq.
Smilax sieboldii Miq.
Smilax sieboldii Miq. var. inermis Nakai
Smilax spissa Killip & C.V. Morton
Smilax stans Maxim.
Smilax thomsoniana A. DC.
Smilax tortipetiolata H. Lév. & Vaniot
Smilax trachypoda J.B. Norton
Smilax vaginata Decaisne
Smilax vaginata Decne. var. stans (Maxim.) T. Koyama
Smilax zeylanica L. subsp. hemsleyana (W. G. Craib) T. Koyama
Top ↑